Erelonen en kosten


 

Francken Advocaten heeft prioriteit gemaakt van een zo helder mogelijke honorering bestaande uit een standaard tarief als leidraad.

* Administratieve kosten bij de opstarting van een dossier: € 35,00

* Kantoorkosten (per eenheid): € 11,00

* Ereloon (per uur) voor standaard juridische prestaties: € 120,00

* Ereloon (per uur) voor gespecialiseerde & internationale adviezen: € 150 tot 200.

 

In bepaalde gevallen zullen aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze uitzonderingen worden steeds besproken. Ook gebeurlijke succes fees worden besproken. Uiteraad kan u ons steeds contacteren voor een concrete toepassing op uw situatie.