Femke Messiaen 

Saloua Oulhadj     

Sarah Van Gastel 

 

 

 

Femke Messiaen        Juridisch.medewerkster 


 S
tudente rechtspraktijk

Als juridisch medewerkster is het haar taak om afspraken te beleggen, dossiers op te volgen en de nodige brieven/documenten naar de betrokken partijen te versturen.