Machteld Francken


  

- studeerde van 1982- 1987 Rechten aan de Universiteit Antwerpen.
- Na haar studies te Antwerpen studeerde zij in 1988- 1989 aan de Université 3Sorbonne Paris IV, internationale economische handelsbetrekkingen.
- In 1990 studeerde ze Post-graduaat Managment aan de Haute Etudes Commerciales 3Saint-Louis te Brussel.

- In 2011 behaalde ze aan de UA Antwerpen, departement onderwijskunde, 3academische SLO – graduaat. 

Zij bouwde sedert 1988 ,na stages bij Meester Jan Tritsmans en Meester G. van Doosselaere, haar kantoor uit en specialiseerde zich voornamelijk in volgende materies:

  • burgerlijkrecht;
  • familierecht;
  • handels- en economisch recht;
  • strafrecht;
  • vnl. slachtofferproblematiek;
  • verzekeringsrecht.

- Zij werkte als vrijwilligster samen met Het Centrum voor Hulp aan Slachtoffers en 3het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen te Herentals. Zij staat aldaar het team 3van psychotherapeuten en maatschappelijke assistenten bij met het oplossen van 3juridische vragen met betrekking tot slachtoffer problematiek en vragen 3betreffende familierecht en burgerlijk recht.

- Zij specialiseerde zich daarnaast in handels-economisch recht, waarbij zij in het 3verleden vele voordrachten gaf naar bedrijven toe betreffende handelsrechtelijke 3onderwerpen, zoals de afdwingbaarheid van de clausules in handelsdocumenten, 3opstellen van handelscontracten  enz.....

- Zij legde zich tevens toe op de problemen met betrekking tot het bouwrecht, 3architectenovereenkomsten enz.

- Zij studeerde in 2008-2009 academische SLO aan de Universiteit te Antwerpen met grote onderscheiding.

- Sinds 2016 doceert zij zakenrecht, familie- en personenrecht , Juridisch Frans aan AP Hogeschool Antwerpen, CVO.